bet36体育注册平台

スマートフォン用ページはこちら

ディスクロージャー誌(統合報告書)

yinxingfa・yinxingfashixingguizedengにjiづきnian2huifaxingしているbaogaoshuで、yewuおよびcaiwuのzhuangkuangdengにguanするqingbaoをjiezaiしています。

2016nian3yueqiより、zhuzhu・touzijiaをzhongxinとしたステークホルダーのjieさまにdangsheのjiazhichuangzaoへのquりzuみをyunえる「tonghebaogaoshu」を「りそなグループディスクロージャーzhi ハイライトbian」としてzuochengしました。りそなグループのjiazhichuangzaoモデル、jingyingzhenからのメッセージ、chengchangzhanlve、qiangguなガバナンスtizhi、よりliangいshehuiへxiangけたquりzuみなどをわかりやすくおyunえしています。

2019年3月期

bet36体育注册平台

年度版 bet36体育注册平台 ディスクロージャー誌2019 ハイライト編(統合報告書)一括版 (PDF:7.40MB) 分割版
bet36体育注册平台 ディスクロージャー誌2019 データ編一括版 (PDF:2.77MB) 分割版
中間期版 bet36体育注册平台 中間期ディスクロージャー誌2018-2019一括版 (PDF:1.93MB) 分割版
年度版 bet36体育注册平台 ディスクロージャー誌2019 ハイライト編(統合報告書)一括版 (PDF:7.40MB) 分割版
bet36体育注册平台 ディスクロージャー誌2019 データ編一括版 (PDF:2.77MB) 分割版
中間期版 bet36体育注册平台 中間期ディスクロージャー誌2018-2019一括版 (PDF:1.93MB) 分割版

bet36体育网站

年度版 bet36体育网站 ディスクロージャー誌2019 データ編一括版 (PDF:1.57MB) 分割版
中間期版 bet36体育网站 中間期ディスクロージャー誌2018-2019一括版 (PDF:841KB) 分割版
年度版 bet36体育网站 ディスクロージャー誌2019 データ編一括版 (PDF:1.57MB) 分割版
中間期版 bet36体育网站 中間期ディスクロージャー誌2018-2019一括版 (PDF:841KB) 分割版

埼玉bet36体育网站

年度版 埼玉bet36体育网站 ディスクロージャー誌2019 データ編一括版 (PDF:1.59MB) 分割版
中間期版 埼玉bet36体育网站 中間期ディスクロージャー誌2018-2019一括版 (PDF:932KB) 分割版
年度版 埼玉bet36体育网站 ディスクロージャー誌2019 データ編一括版 (PDF:1.59MB) 分割版
中間期版 埼玉bet36体育网站 中間期ディスクロージャー誌2018-2019一括版 (PDF:932KB) 分割版
PCサイトへ
bet36体育注册平台